Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu

http://www.mst.hcmus.edu.vn


Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2021 - đợt 2

Thông tin tuyển sinh trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ ngành Khoa học Vật liệu năm 2021 - đợt 2

- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021  :
https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2021-dot-2/

- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 ngành Khoa học Vật liệu
https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2021-nganh-khoa-hoc-vat-lieu/

- Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021- đợt 2
https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-2/

- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021- đợt 2
https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-2/

- Thông báo thi tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021- đợt 2
https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-2/
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây