Công bố khoa học trong nước trong giai đoạn 2012-2018

Thứ hai - 22/10/2018 15:43
TT Tên bài viết Nơi đăng Tên tác giả
 1.  

Tổng hợp vật liệu composite thân thiện môi trường cao su/ tinh bột sử dụng trợ tương hợp cao su epoxy hóa

Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG TP.HCM, tập 15, số T3_2012, P.23-36 Nguyễn Đăng Mão, Trần Duy Thành, Hà Thúc Chí Nhân, Hà Thúc Huy,
 1.  
Nghiên cứu hình thái và tính chất của hỗn hợp polystyrene và tinh bột được biến tính bằng axít benzoic Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, vol T1-2013 (644), tr.51-56. Nguyễn Đăng Mão, Trần Duy Thành, Hà Thúc Chí Nhân,
 1.  
Nghiên cứu và chế tạo vật liệu thân thiện môi trường trên nền nhựa Polyethylene/tinh bột, ứng dụng trong công nghiệp bao bì Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, vol T10_2012, tr.68-72 Nguyễn Đăng Mão, Trần Duy Thành, Hà Thúc Chí Nhân, Hà Thúc Huy,
 1.  
Phụ gia chống cháy phi halogen ứng dụng vào các loại vật liệu polyme chống cháy trên cơ sở polyeste không no Tạp chí phát triển KHCN, Việt Nam, 2012; tập 15; tr. 73-78. Hoàng Thị Đông Quỳ, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Huỳnh Trâm Anh.
 1.  
Effects of Surface States on Electrical Properties of Cr-doped SrTiO3 Thin Films Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VI, 501 (2012) B. T. Phan and J. Lee
 1.  
Fabricated ZnO:Cu Thin Films by The Sol - Gel Method Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VI, 313 (2012) Dang Vinh Quang, Tran Tuan, Dinh Son Thach, Phan Bach Thang
 1.  
Preparation of High Quality Polycrystalline Silicon Thin Films by Aluminum Induced Crystallization, Journal of Science and Technology Development – VNUHCM, Vol. 16, N. K1 (2013) Tu Linh Phan, Duy Phong Pham, Bach Thang Phan, Cao Vinh Tran
 1.  
Hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 cấu trúc một chiều Tạp chí ĐH Sài Gòn, số 13, tháng 02 năm 2013, tr.83-91. Phạm Văn Việt, Trần Ngọc Quang
 1.  
Resistance switching of Zno thin films for random access memory applications Journal of Science and Technology Development – VNUHCM, Vol. 16, N. K1, (2013).
 
Trung Do Nguyen, Van Thuy Dao, Kim Ngoc Pham, Thi Kieu Hanh Ta, Tran Le, Tuan Tran, Van Hieu Le, Jaichan Lee, Mau Chien Dang and Bach Thang Phan
 1.  
Tổng hợp vật liệu xốp TiO2 trên ti bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng của chúng trong cảm biến khí acetone Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng, 1 (74). 2014, QUYỂN 1, Tr. 73-76 Phạm Văn Việt, Nguyễn Văn Hiền, Lê Văn Hiếu và Cao Minh Thì
 1.  
Synthesis of ZnO nanorods on ZnO/ITO seed layer by electrochemical method and its application in solar cell device Journal of Science and Technology Development – VNUHCM, Vol. 16, 5 (2014). Hoang Cao Son Tran, Khac Top Le, Duc Hao Nguyen, Thi Dong Tri Nguyen, Kien Quoc Luu, Thuc Chi Nhan Ha, Bach Thang Phan, Tuan Tran, Quang Vinh Lam, Van Hieu Le
 1.  
Study on the effect of HMTA and ZnO seed layer on the morphology of ZnO nanorods synthesized by electrochemical method
 
Journal of Science and Technology Development – VNUHCM, Vol. 16, 13 (2014). Hoang Cao Son Tran, Khac Top Le, Thi Dong Tri Nguyen, Luong Cuong Hoang, Kien Quoc Luu, Thuc Chi Nhan Ha, Bach Thang Phan, Tuan Tran, Quang Vinh Lam, Van Hieu Le
 1.  
Tổng hợp dây nano ZnO trên đế Ti/ thủy tinh bằng phương pháp phún xạ Magnetron DC Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG, 2014 Dinh Thi Mong Cam, Phan Bach Thang, Nguyen Thanh Hoang
 1.  
Resistive switching behavior of Ag/TiO2/ITO structure Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VII, 289 (2013). Kim Ngoc Pham, Trung Do Nguyen, Thi Kieu Hanh Ta, Khanh Linh Dao Huynh, Michael Derrick, and Bach Thang Phan,
 1.  
The effect of silver nanowires dimension to ammonia adsorption of graphene-silver nanowires hybrid
 
Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013). Thành phố Thái Nguyên 4-6/11/2013. Huynh Tran My Hoa, La Phan Phuong Ha, Le Ha Phuong, Phan Minh Hanh, Tran Quang Trung
 1.  
Nghiên cứu ảnh hưởng của đất sét biến tính lên tính chất của hỗn hợp polyethylene và tinh bột sắn Việt Nam Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4-2013. Nguyễn Đăng Mão, Vũ Tiến Trung, Hà Thúc Huy và Hà Thúc Chí Nhân.
 1.  
Phương pháp mới trong tổng hợp nanocomposzit polyuretan / graphen oxit trên máy đùn hai trục vít Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4-2013. Khuất Thị Khánh Vân, Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Chí Nhân và Hà Thúc Huy.
 1.  

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất lưu biến của vật liệu compozit polystyren / graphen oxit

Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4-2013. Mai Thanh Tâm, Lê Phạm Duy Linh, Hà Thúc Chí Nhân và Hà Thúc Huy
 1.  

Nghiên cứu hình thái và tính chất của hỗn hợp polystyrene và tinh bột được biến tính bằng axít benzoic

Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4-2013, tr.51-56. Nguyễn Đăng Mão, Trần Duy Thành, Hà Thúc Chí Nhân.
 1.  

Ảnh hưởng của đất sét biến tính lên tính chất của hỗn hợp HDPE và tinh bột sắn Việt Nam

Tạp chí Phát triển KH&CN,  tập 14, số T4, tr 34-44, 2014 Nguyễn Đăng Mão, Vũ Tiến Trung, Đỗ Thị Vi Vi, Hà Thúc Huy, Hà Thúc Chí Nhân,
 1.  
Ảnh hưởng của phụ gia lên tính chất co ngót của nhựa UP và tính chất cơ lý của đá hoa cương nhân tạo Tạp chí Phát triển KH&CN, tập 14 số T4-2013 Phùng Hải Thiên Ân, Đặng Tấn Tài.
 1.  
Chế tạo và khảo sát cấu trúc tinh thể và hình thái học của màng mỏng ZnO pha tạp (Ga và In) Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM, 19, T3, 84 (2016) Nguyễn Trần Hồng Nhật, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng
 1.  
Ảnh hưởng của chiều dày màng lên đặc trưng đảo điện trở thuận nghịch của màng mỏng CrOx Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM, 19, T3, 92 (2016) Phạm Kim Ngọc, Phan Bách Thắng, Trần Cao Vinh
 1.  
Chế tạo và khảo sát tính chất của linh kiện trở nhớ trên đế dẻo  Tạp chí Phát triển KHCN – ĐHQG Tp. HCM, 17, 2/1016. Phạm Kim Ngọc, Lê Văn Hiếu, Trần Cao Vinh, Đào Thanh Toản
 1.  
Fabrication of Ag nanoparticles loaded TiO2 nanotubes by photoreduction method and their photocatalytic activity Journal of Science and Technology, 54, 2016 Pham Van Viet, Luu Kien Quoc, Cao Minh Thi, and Le Van Hieu
 1.  
Chế tạo keo diệt khuẩn trên nền vật liệu nano TiO2 dạng ống, Đã nhận đăng trong kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường ĐH Công nghệ Tp.HCM năm 2016 Nguyễn Chánh Trung, Tạ Văn Hoàng, Nguyễn Hải Triều, Cao Minh Thì và Phạm Văn Việt
 1.  
Khả năng phân hủy xanh Methylene của vật liệu nano Cu2O/nano TiO2 dạng ống
 
Đã nhận đăng trong kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường ĐH Công nghệ Tp.HCM năm 2016 Tạ Văn Hoàng, Nguyễn Chánh Trung, Cao Minh Thì và Phạm Văn Việt
 1.  
Giới thiệu về công nghệ nano và ứng dụng Tạp Chí Vật lý Ngày nay, năm 2016 Cao Minh Thì và Phạm Văn Việt
 1.  
Phụ Gia Chống Cháy Phi Halogen Ứng Dụng Vào Vật liệu Composite PVC-bột gỗ Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM, 18, T5, 16-22 (2015) Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Đông Quỳ
 1.  
Nghiên cứu khả năng chống cháy và tính chất cơ lý của vật liệu composite PVC-BG với sự hiện diện của phụ gia chống cháy TPP Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM, 19, T2, 1-9 (2016) Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Đông Quỳ
 1.  
Tổng Hợp Graphene Từ Graphite Oxide Giãn Nở Nhiệt Và Hydrazine Từ Đó Ứng Trong Chế Tạo Nanocompoite PMMA/Graphene Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM (đã đồng ý nhận đăng) Nguyễn Tường Vy, Huỳnh Lập Trung, Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Huy
 1.  
Cấu trúc và tính chất nhiệt của composite PMMA/ vi sợi cellulose tách từ cuống lá cây dừa nước và graphene oxide khử Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM (đã đồng ý nhận đăng) Nguyễn Tường Vy, Đỗ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Thương Thương, Huỳnh Lập Trung
 1.  
Effect Of Nanosilica From Rice Husk On The Growth Enhancement Of Chili Plant (Capsicum frutescens L.) Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ_Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(đã đồng ý nhận đăng)
Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Hiến, Pham Dinh Dung, Le Si Ngoc.
 1.  
Khảo sát tính chất của vật liệu polyuretan xốp gia cường sợi tre Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM (đã đồng ý nhận đăng) Đỗ Thị Vi Vi, Đỗ Thị Nhi, Trần Quang Hợp, Diệp Thị Mỹ Hạnh
 1.  
Ảnh hưởng của đất sét biến tính bằng Polyvinyl alcohol lên tính chất của hỗn hợp polymer phân hủy sinh học Polyvinyl alcol và tinh bột bắp Việt Nam. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ
(đã đồng ý nhận đăng)
Đỗ Thị Vi Vi, Trần Thảo Nguyên, Hà Thúc Chí Nhân
 1.  
Bước đầu thử nghiệm gắn kháng thể kháng CD3 lên hạt từ tính thông qua protein A/G phục vụ phân tách tế bào T Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ISSN 0866-8612, Volume: 4S, Page: 408-414 Trịnh Minh Thượng, Hoàng Việt Hà, Tạ Thị Kiều Hạnh, Trần Văn Hiếu
 1.  
Ảnh hưởng của hàm lượng pha tạp yttria và nhiệt độ thiêu kết lên cấu trúc và tính chất cơ học của sứ zirconia- Tạp chí khoa học và phát triển công nghệ ĐHQG TP.HCM. Nguyễn Bá Ngọc Linh, Hoàng Văn Dũng, Trần Thị Thanh Vân
 1.  
Chế tạo vật liệu gốm thủy tinh SiO2-TiO2 pha tạp Yb3+ và khảo sát cấu trúc, tính chất quang. Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Huỳnh Tất Thành, Trần Thị Thanh Vân
 1.  
Preparation of chitosan microspheres by emulsiion crosslinking method for biomedical application Science & Technology Development Journal
(nhận đăng 2017)
Tu Thi Tram Anh, Le Van Hieu, Ha Thuc Huy,
 1.  
Nghiên cứu cấu trúc màng điện cực polymer sử sử dụng tán xạ tia x góc hẹp và phổ bức xạ hủy positron Tạp chí phát triển
khoa học và công
nghệ, 2017.
(Đã nhận đăng)
Trần Duy Tập, Đỗ Duy Khiêm, La ý Nguyên, Lưu Anh Tuyên
 1.  
Nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc rỗng nano – sự thẩm thấu khí của màng ghép mạch điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu Tạp chí Khoa học và
Công nghệ 54
(1A) (2016)
229-236.
Nguyễn Hoàng Anh, Trần Duy Tập, Huỳnh Thị Hải, Châu Văn Tạo, Lưu Anh Tuyên, Đỗ Duy khiêm, Nguyễn Quốc Hiến
 1.  
Xác định cấu trúc vùng chuyển tiếp của màng điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu: Tiếp cận từ việc hiệu chỉnh quy luật Porod Tạp chí Khoa học và
Công nghệ
54 (1A) (2016) 252260.
Huỳnh Thị Hải, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Duy Tập, Lương Tuấn Anh, Lưu Anh Tuyên, Đỗ Duy khiêm, Nguyễn Quốc Hiến
 1.  
Chế tạo và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu SnO2/ống nano TiO2 trong vùng ánh sáng nhìn thấy Tạp chí phát triển
khoa học và công
nghệ, 2017.
(nhận đăng 2017)
Nguyễn Thị Thái Thanh, Trần Hồng Huy, Phạm Văn Việt, Lê Văn Hiếu và Cao Minh Thì
 1.  
Tổng hợp và đánh giá khả năng loại bỏ xanh methylene của cấu trúc dị thể hạt nano Cu2O/ống nano TiO2 Tạp chí phát triển
khoa học và công
nghệ, 2017.
(nhận đăng 2017)
Phạm Văn Việt, Nguyễn Chánh Trung, Cao Minh Thì và Lê Văn Hiếu
 1.  
Đặc tính hấp phụ vật lý và khả năng quang xúc tác của vật liệu tổ hợp ống nano TiO2 và graphene Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự, 2017
(nhận đăng 2017)
Nguyễn Xuân Sáng, Trương Vĩnh Kỳ, Phạm Văn Việt, Lưu Thị Lan Anh và Cao Minh Thì
 1.  
Cảm biến galactose trên nền vật liệu ZnO
 
Tạp chí phát triển
khoa học và công
nghệ, 2017.
(Đã nhận đăng)
La Phan Phuong Ha, Nguyen Thi Thu Hien, Tran Quang Trung
 1.  
The immobilizied ZnO rods/rods with galactose oxidase for galactose
biosensor
 
Tạp chí phát triển
khoa học và công
nghệ, 2017.
(Đã nhận đăng)
La Phan Phuong Ha, Nguyen Van Nam, Ho Le Quyen, Tran Quang Trung
 1.  
Ảnh hưởng của graphene oxide khử lên đặc điểm cấu trúc và tính chất nhiệt của composite PMMA/ vi sợi cellulose tách từ cuống lá cây dừa nước. Tạp Chí Phát Triển KH&CN, ĐHQG TPHCM, 2016, T6(19), 203-212. Nguyễn Tường Vy, Đỗ Thị Tuyếtt Nhung, Nguyễn Thị Thương Thương, Huỳnh Lập Trung,
 1.  
Tổng hợp graphene từ graphite oxide giãn nở nhiệt và hydrazine từ đó ứng dụng trong chế tạo nanocomposite PMMA/grapheme. Tạp Chí Phát Triển KH&CN, ĐHQG TPHCM, 2016, T5(19), 203-212.
 
Nguyễn Tường Vy, Huỳnh Lập Trung, Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Huy.
 1.  
Flame retardancy and thermal property of unsaturated polyester materials containing triphenyl phosphate and aluminium trihydroxide. Vietnam Journal of Chemistry, 55(3e), 233-237, 2017.
 
Nguyen Thi Thu Hien, Hoang Thi Dong Quy.
 1.  
Synthesis of gelatin stabilized gold nanoparticles with seed particles enlargement by gamma Co-60 irradiation. Vietnam Journal of Chemistry, 55(2), 211-215, 2017.
 
Nguyen Ngoc Duy, Doan Thi Thu Thao, Hoang Thi Dong Quy, Dang Van Phu, Bui Duy Du, Nguyen Quoc Hien.
 1.  
 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite từ tính chitosan/Fe3O4. Tạp chí Phát Triển KH&CN, ĐHQG TPHCM, 2017 (đã được nhận đăng). Nguyễn Bảo Ngọc, Hoàng Thị Đông Quỳ, Nguyễn Thái Ngọc Uyên.
 1.  
Organo-phosphorus flame retardants when applied to acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer. Tạp chí Phát Triển KH&CN, ĐHQG TPHCM, 2017 (đã được nhận đăng). Woojung Kim, DongQuy Hoang.
 1.  
Effect Of Nanosilica From Rice Husk On The Growth Enhancement Of Chili Plant   (Capsicum frutescens L.). Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 54(5), 607-613, 2016. Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Hiến, Pham Dinh Dung, Le Si Ngoc.
 1.  
Study on properties of composites polyurethane foam reinforced by bamboo fiber. Science & Technology Development, 19(6), 12-220, 2017. Đỗ Thị Vi Vi, Đỗ Thị Nhi, Trần Quang Hợp, Diệp Thị Mỹ Hạnh.
 1.  
Synthesis and properties of bone cement based on poly(methyl methacrylate) reinforced by organo-clay. Science & Technology Development, 19(6), 221-231, 2017. Trương Thị Diễm Uyên, Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Chí Nhân, Phùng Hải Thiên Ân, Đỗ Thị Vi Vi, Hà Thúc Huy.
 1.  
Chế tạo và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất quang và điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Ga (GTO) loại p được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron DC Tạp chí Phát triển KH&CN , số T5/2016, Tập 19
 
Đặng Hữu Phúc, Phạm Văn Nhân, Lê Văn Hiếu, Lê Trấn,
 1.  
Preparation of magnetic hydrogel by in-situ coprecipitation process. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 56 (1A) 2018, 167-173. Ngoc Uyen Nguyen-Thai, Chi Nhan Ha Thuc, Thi Vi Vi Do, Nang An Vu, Tien Trung Vu, Thi Ngoc Mai Tran.
 1.  
Ảnh hưởng của cao su tự nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông nhựa chặt. Tạp chí cầu đường Việt Nam, số 10, 15 – 19, 2017. Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thái Ngọc Uyên, Huỳnh Trung Quốc.
 1.  
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite từ tính chitosan/Fe3O4 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM, 20(T4), 151-156, 2017. Trần Bảo Ngọc, Hoàng Thị Đông Quỳ, Nguyễn Thái Ngọc Uyên.
 1.  
Organo-phosphorus flame retardants when applied to acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM, 20(T6), 206-210, 2017. Woojung Kim, DongQuy Hoang.
 1.  
Effect of fly ash on mechanical properties and morphology of plasterboard based on recycled poly(ethylene terephthalate) Vietnam Journal of Chemistry (accepted), 2017/11.
 
ThienAn Hai Phung, DongQuy Hoang, Duy Du Bui
 1.  
Vai trò của graphene oxide trong chế tạo vật liệu composite sợi thực vật trên nền nhựa polymethylmethacrylate và vi sợi cellulose tách từ cây dừa nước Việt Nam Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM (được nhận đăng), 11/2017 Nguyen Tuong Vy, Nguyen Quang Minh, Tran Thanh Nhan
 1.  
Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của các nguồn tinh bột Việt Nam khác nhau Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM, 2018 (được nhận đăng) Vũ Tiến Trung, Ha Thuc Chi Nhan
 1.  
Tổng hợp vật liệu phát quang NaYF4 pha tạp ion đất hiếm Eu3+ bằng phương pháp thủy nhiệt ứng dụng trong chế tạo mực in bảo mật Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ ĐHQG Cao Thị Mỹ Dung, Nguyễn Văn Thòn, Trần Thị Thanh Vân
 1.  
Chế tạo và khảo sát tính năng hấp phụ của hạt nano silica mao quản trung bình MCM-41 hướng đến ứng dụng trong hệ dẫn truyền và phân phooid thuốc trúng đích Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ ĐHQG Đậu Trần Ánh Nguyệt, Trần Thị Thanh Vân, Lê Văn Hiếu
 1.  
Thermal decomposition and combustion behavior of Kevlar fiber reinforced polyester resin composites containing fire retardant additives Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự; 09-2017, 130-135; ISSN 1859-1043 Pham Hong Thach, Ha Thuc Chi Nhan, Tang Phan Dang Khoa, Le Van Tam, Nguyen Thi Thom
 1.  
Investigation of thermal resistance property of composite materials based on unsaturated polyester resin reinforced by glass fiber Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự; 09-2017, 136-141; ISSN 1859-1043 Pham Hong Thach, Huynh Dai Phu, Ha Thuc Chi Nhan, Tang Phan Dang Khoa, Nguyen Phu Bao, Nguyen Thi Ngoc Phuong, Pham Thanh Hai
 1.  
Synthesis of nanosilica from rice husk and
optimization of the removal of crystal violet dye from aqueous solution
Journal of Science and Technology Hung Van Nguyen, Khoa Vo Dang Nguyen, Tam Luu Hoang, Chi Nhan Ha Thuc
 1.  
Nghiên cứu cấu trúc của màng điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương
pháp tán xạ tia X góc nhỏ và siêu nhỏ,
Tạp chí Khoa học
và Công nghệ Việt Nam
Trần Duy Tập,
 1.  
Nghiên cứu cấu trúc màng điện cực polymer sử dụng tán xạ tia x góc
hẹp và phổ bức xạ hủy positron,
Science & TechnologyDevelopment Journal, 20 (2017) 197-205. Trần Duy Tập, Đỗ Duy Khiêm, La Lý Nguyên, Lưu Anh Tuyên,
 1.  
Cảm biến sinh học galactose trên nền vật liệu ZnO.
 
 Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ 2017. Tập 20 (4): 123-128. La Phan Phuong Ha, Nguyen Thi Thu Hien, Tran Quang Trung.
       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây