Công bố khoa học trong nước

Thứ hai - 22/10/2018 15:43

Công bố khoa học trong nước

Các bài báo đăng trong các tạp chí khoa học trong nước

2020
1. La Lý Nguyên, Lâm Hoàng Hảo, Lê Viết Hải, Nguyễn Nhật Kim Ngân, Nguyễn Tiến Cường, Lưu Anh Tuyên, Phan Trọng Phúc, Huỳnh Trúc Phương, Lê Quang Luân, Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Trần Duy Tập*, Ứng dụng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ đánh giá ảnh hưởng thăng giáng mật độ điện tử đến các cấu trúc vi mô của màng dẫn proton trong pin nhiên liệu, Tạp chí Khoa học và Công nghê Việt Nam, 62, 54-59, 2020.
2. Trần Duy Tập*, Lâm Hoàng Hảo, Năng lượng tái tạo từ hơi nước trong khí quyển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2020. (Đã đăng online 7/7/2020)
3. Thai Hoang Nguyen, Le Thanh Nguyen Huynh, Thi Phuong Linh Tran, Viet Hai Le*, Effect of UV filtering on dye-sensitised solar cells, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 62(1) 3.2020.
4. Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Thị Thùy Hương, Huỳnh Lê Thanh Nguyên, Lê Viết Hải*, Chế tạo và khảo sát độ bền nhiệt của pin mặt trời chất màu nhạy quang, Khoa học & Công nghệ Việt Nam 62(3) 3.2020.
5. Vũ Năng An, Nguyễn Vân Nhi, Trần Thị Thanh Vân, Hà Thúc Chí Nhân, Lê Văn Hiếu, Cô lập nano tinh thể cellulose từ vỏ trấu bằng phương pháp axit formic/axit peroxyformic, Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ, 2020.
6. Vũ Năng An, Nguyễn Vân Nhi, Trần Thị Thanh Vân, Hà Thúc Chí Nhân, Lê Văn Hiếu, Cô lập nano tinh thể cellulose từ vỏ trấu bằng phương pháp axit formic/axit peroxyformic, Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ, ĐHQG-HCM 2020 (online first).
7. Vũ Năng An, Võ Thị Hồng Hoa, Lê Văn Hiếu, Chế tạo vật liệu hydrogel tổ hợp của nanocellulose và alginate hướng đến ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm, Tạp chí Khoa học_Đại học Đồng Tháp, Số 44-2020.
8. Nguyễn Tường Vy, Lê Hà Vũ Duy, Nghiên Cứu Cải Thiện Tính Chất Cơ Lý Và Độ Kháng Thấm Nước Của Màng Polyvinyl Ancol Bằng Graphen Oxite, Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ, ĐHQG-HCM 6/2020 (online first).
9. Vũ Tiến Trung, Hà Thúc Chí Nhân, Study on components and structure of difference Vietnamese starch sources, Tạp chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ, ĐHQG-HCM T3, 225-234, 2020.

2019

1.Trần Duy Tập*, Nguyễn Nhật Kim Ngân, Tầm quan trọng của khoa học vật liệu trong nghệ thuật, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 10, 54-57, 2019.
2. Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thái Ngọc Uyên, Đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa và khả năng thay thế phụ gia kháng oxy hóa trong thực phẩm của cao chiết một số loại rong nâu, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T25, 110-115, 2019.
3. Vũ Năng An, Huỳnh Trọng Kha, Lê Phạm Nam Phong, Lê Văn Hiếu, Khả năng kháng khuẩn của hạt nano bạc trên nền nano tinh thể cellulose được tổng hợp từ bã mía, Tạp chí Khoa học & Đào tạo_Đại học Công nghệ Sài Gòn, Số 2-2019.

2018
1.Vũ Tiến Trung, Ha Thuc Chi Nhan, Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của các nguồn tinh bột Việt Nam khác nhau, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM, 2018 (được nhận đăng).
2. Cao Thị Mỹ Dung, Nguyễn Văn Thòn, Trần Thị Thanh Vân, Tổng hợp vật liệu phát quang NaYF4 pha tạp ion đất hiếm Eu3+ bằng phương pháp thủy nhiệt ứng dụng trong chế tạo mực in bảo mật, Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ ĐHQG.
3. Đậu Trần Ánh Nguyệt, Trần Thị Thanh Vân, Lê Văn Hiếu, Chế tạo và khảo sát tính năng hấp phụ của hạt nano silica mao quản trung bình MCM-41 hướng đến ứng dụng trong hệ dẫn truyền và phân phooid thuốc trúng đích, Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ ĐHQG.
4. Hung Van Nguyen, Khoa Vo Dang Nguyen, Tam Luu Hoang, Chi Nhan Ha Thuc, Synthesis of nanosilica from rice husk and optimization of the removal of crystal violet dye from aqueous solution, Journal of Science and Technology.
5. Trần Duy Tập, Nghiên cứu cấu trúc của màng điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ và siêu nhỏ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2017
1. Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thái Ngọc Uyên, Huỳnh Trung Quốc, Ảnh hưởng của cao su tự nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông nhựa chặt, Tạp chí cầu đường Việt Nam, số 10, 15 – 19, 2017.
2. Trần Bảo Ngọc, Hoàng Thị Đông Quỳ, Nguyễn Thái Ngọc Uyên, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite từ tính chitosan/Fe3O4, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM, 20(T4), 151-156, 2017.
3. Woojung Kim, DongQuy Hoang, Organo-phosphorus flame retardants when applied to acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM, 20(T6), 206-210, 2017.
4. Thien An Hai Phung, DongQuy Hoang, Duy Du Bui, Effect of fly ash on mechanical properties and morphology of plasterboard based on recycled poly(ethylene terephthalate), Vietnam Journal of Chemistry (accepted), 2017/11.
5. Nguyen Tuong Vy, Nguyen Quang Minh, Tran Thanh Nhan, Vai trò của graphene oxide trong chế tạo vật liệu composite sợi thực vật trên nền nhựa polymethylmethacrylate và vi sợi cellulose tách từ cây dừa nước Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM (được nhận đăng), 11/2017.
6. Trần Duy Tập, Đỗ Duy Khiêm, La Lý Nguyên, Lưu Anh Tuyên, Nghiên cứu cấu trúc màng điện cực polymer sử dụng tán xạ tia x góc hẹp và phổ bức xạ hủy positron, Science & TechnologyDevelopment Journal, 20 (2017) 197-205.
7. La Phan Phuong Ha, Nguyen Thi Thu Hien, Tran Quang Trung, Cảm biến sinh học galactose trên nền vật liệu ZnO,  Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ 2017. Tập 20 (4): 123-128.

2016
1. Nguyễn Trần Hồng Nhật, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, Chế tạo và khảo sát cấu trúc tinh thể và hình thái học của màng mỏng ZnO pha tạp (Ga và In), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM, 19, T3, 84 (2016).
2. Phạm Kim Ngọc, Phan Bách Thắng, Trần Cao Vinh, Ảnh hưởng của chiều dày màng lên đặc trưng đảo điện trở thuận nghịch của màng mỏng CrOx, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM, 19, T3, 92 (2016).
3. Phạm Kim Ngọc, Lê Văn Hiếu, Trần Cao Vinh, Đào Thanh Toản, Chế tạo và khảo sát tính chất của linh kiện trở nhớ trên đế dẻo , Tạp chí Phát triển KHCN – ĐHQG Tp. HCM, 17, 2/1016.
4. Pham Van Viet, Luu Kien Quoc, Cao Minh Thi, and Le Van Hieu, Fabrication of Ag nanoparticles loaded TiO2 nanotubes by photoreduction method and their photocatalytic activity, Journal of Science and Technology, 54, 2016.
5. Nguyễn Chánh Trung, Tạ Văn Hoàng, Nguyễn Hải Triều, Cao Minh Thì và Phạm Văn Việt, Chế tạo keo diệt khuẩn trên nền vật liệu nano TiO2 dạng ống, Đã nhận đăng trong kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường ĐH Công nghệ Tp.HCM năm 2016.
6. Tạ Văn Hoàng, Nguyễn Chánh Trung, Cao Minh Thì và Phạm Văn Việt, Khả năng phân hủy xanh Methylene của vật liệu nano Cu2O/nano TiO2 dạng ống, Đã nhận đăng trong kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường ĐH Công nghệ Tp.HCM năm 2016.
7. Cao Minh Thì và Phạm Văn Việt, Giới thiệu về công nghệ nano và ứng dụng, Tạp Chí Vật lý Ngày nay, năm 2016.
8. Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Đông Quỳ, Nghiên cứu khả năng chống cháy và tính chất cơ lý của vật liệu composite PVC-BG với sự hiện diện của phụ gia chống cháy TPP, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM, 19, T2, 1-9 (2016).
9. Nguyễn Tường Vy, Huỳnh Lập Trung, Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Huy, Tổng Hợp Graphene Từ Graphite Oxide Giãn Nở Nhiệt Và Hydrazine Từ Đó Ứng Trong Chế Tạo Nanocompoite PMMA/Graphene, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM (đã đồng ý nhận đăng).
10. Nguyễn Tường Vy, Đỗ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Thương Thương, Huỳnh Lập Trung, Cấu trúc và tính chất nhiệt của composite PMMA/ vi sợi cellulose tách từ cuống lá cây dừa nước và graphene oxide khử, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM (đã đồng ý nhận đăng).
11. Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Hiến, Pham Dinh Dung, Le Si Ngoc, Effect Of Nanosilica From Rice Husk On The Growth Enhancement Of Chili Plant (Capsicum frutescens L.), Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ_Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đã đồng ý nhận đăng).
12. Đỗ Thị Vi Vi, Đỗ Thị Nhi, Trần Quang Hợp, Diệp Thị Mỹ Hạnh, Khảo sát tính chất của vật liệu polyuretan xốp gia cường sợi tre, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM (đã đồng ý nhận đăng).
13. Đỗ Thị Vi Vi, Trần Thảo Nguyên, Hà Thúc Chí Nhân, Ảnh hưởng của đất sét biến tính bằng Polyvinyl alcohol lên tính chất của hỗn hợp polymer phân hủy sinh học Polyvinyl alcol và tinh bột bắp Việt Nam, Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ
(đã đồng ý nhận đăng).
14. Trịnh Minh Thượng, Hoàng Việt Hà, Tạ Thị Kiều Hạnh, Trần Văn Hiếu, Bước đầu thử nghiệm gắn kháng thể kháng CD3 lên hạt từ tính thông qua protein A/G phục vụ phân tách tế bào T, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ISSN 0866-8612, Volume: 4S, Page: 408-414.
15. Nguyễn Bá Ngọc Linh, Hoàng Văn Dũng, Trần Thị Thanh Vân, Ảnh hưởng của hàm lượng pha tạp yttria và nhiệt độ thiêu kết lên cấu trúc và tính chất cơ học của sứ zirconia-, Tạp chí khoa học và phát triển công nghệ ĐHQG TP.HCM.
16. Huỳnh Tất Thành, Trần Thị Thanh Vân, Chế tạo vật liệu gốm thủy tinh SiO2-TiO2 pha tạp Yb3+ và khảo sát cấu trúc, tính chất quang., Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
17. Nguyễn Hoàng Anh, Trần Duy Tập, Huỳnh Thị Hải, Châu Văn Tạo, Lưu Anh Tuyên, Đỗ Duy khiêm, Nguyễn Quốc Hiến, Nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc rỗng nano – sự thẩm thấu khí của màng ghép mạch điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 54 (1A) (2016) 229 236. 
18. Huỳnh Thị Hải, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Duy Tập, Lương Tuấn Anh, Lưu Anh Tuyên, Đỗ Duy khiêm, Nguyễn Quốc Hiến, Xác định cấu trúc vùng chuyển tiếp của màng điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu: Tiếp cận từ việc hiệu chỉnh quy luật Porod, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 54 (1A) (2016) 252260.
19. Nguyễn Tường Vy, Đỗ Thị Tuyếtt Nhung, Nguyễn Thị Thương Thương, Huỳnh Lập Trung, Ảnh hưởng của graphene oxide khử lên đặc điểm cấu trúc và tính chất nhiệt của composite PMMA/ vi sợi cellulose tách từ cuống lá cây dừa nước, ạp Chí Phát Triển KH&CN, ĐHQG TPHCM, 2016, T6(19), 203-212.
20. Nguyễn Tường Vy, Huỳnh Lập Trung, Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Huy, Tổng hợp graphene từ graphite oxide giãn nở nhiệt và hydrazine từ đó ứng dụng trong chế tạo nanocomposite PMMA/grapheme, Tạp Chí Phát Triển KH&CN, ĐHQG TPHCM, 2016, T5(19), 203-212.
21. Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Hiến, Pham Dinh Dung, Le Si Ngoc,Effect Of Nanosilica From Rice Husk On The Growth Enhancement Of Chili Plant   (Capsicum frutescens L.), Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 54(5), 607-613, 2016.
22. Đặng Hữu Phúc, Phạm Văn Nhân, Lê Văn Hiếu, Lê Trấn, Chế tạo và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất quang và điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Ga (GTO) loại p được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron DC, Tạp chí Phát triển KH&CN , số T5/2016, Tập 19.

2015
1.  Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Đông Quỳ, Phụ Gia Chống Cháy Phi Halogen Ứng Dụng Vào Vật liệu Composite PVC-bột gỗ, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG TpHCM, 18, T5, 16-22 (2015).

2014
1. Phạm Văn Việt, Nguyễn Văn Hiền, Lê Văn Hiếu và Cao Minh Thì, Tổng hợp vật liệu xốp TiO2 trên ti bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng của chúng trong cảm biến khí acetone, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng, 1 (74). 2014, QUYỂN 1, Tr. 73-76.
2.Hoang Cao Son Tran, Khac Top Le, Duc Hao Nguyen, Thi Dong Tri Nguyen, Kien Quoc Luu, Thuc Chi Nhan Ha, Bach Thang Phan, Tuan Tran, Quang Vinh Lam, Van Hieu Le, Synthesis of ZnO nanorods on ZnO/ITO seed layer by electrochemical method and its application in solar cell device, Journal of Science and Technology Development – VNUHCM, Vol. 16, 5 (2014).
3. Hoang Cao Son Tran, Khac Top Le, Thi Dong Tri Nguyen, Luong Cuong Hoang, Kien Quoc Luu, Thuc Chi Nhan Ha, Bach Thang Phan, Tuan Tran, Quang Vinh Lam, Van Hieu Le, Study on the effect of HMTA and ZnO seed layer on the morphology of ZnO nanorods synthesized by electrochemical method, Journal of Science and Technology Development – VNUHCM, Vol. 16, 13 (2014).
4. Dinh Thi Mong Cam, Phan Bach Thang, Nguyen Thanh Hoang, Tổng hợp dây nano ZnO trên đế Ti/ thủy tinh bằng phương pháp phún xạ Magnetron DC, Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG, 2014.
5. Nguyễn Đăng Mão, Vũ Tiến Trung, Đỗ Thị Vi Vi, Hà Thúc Huy, Hà Thúc Chí Nhân, Ảnh hưởng của đất sét biến tính lên tính chất của hỗn hợp HDPE và tinh bột sắn Việt Nam, Tạp chí Phát triển KH&CN,  tập 14, số T4, tr 34-44, 2014.

2013
1. Nguyễn Đăng Mão, Trần Duy Thành, Hà Thúc Chí Nhân, Nghiên cứu hình thái và tính chất của hỗn hợp polystyrene và tinh bột được biến tính bằng axít benzoic, Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, vol T1-2013 (644), tr.51-56.
2. Tu Linh Phan, Duy Phong Pham, Bach Thang Phan, Cao Vinh Tran, Preparation of High Quality Polycrystalline Silicon Thin Films by Aluminum Induced Crystallization, Journal of Science and Technology Development – VNUHCM, Vol. 16, N. K1 (2013).
3. Phạm Văn Việt, Trần Ngọc Quang, Hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 cấu trúc một chiều, Tạp chí ĐH Sài Gòn, số 13, tháng 02 năm 2013, tr.83-91.
4. Trung Do Nguyen, Van Thuy Dao, Kim Ngoc Pham, Thi Kieu Hanh Ta, Tran Le, Tuan Tran, Van Hieu Le, Jaichan Lee, Mau Chien Dang and Bach Thang Phan, Resistance switching of Zno thin films for random access memory applications, Journal of Science and Technology Development – VNUHCM, Vol. 16, N. K1, (2013).
5. Kim Ngoc Pham, Trung Do Nguyen, Thi Kieu Hanh Ta, Khanh Linh Dao Huynh, Michael Derrick, and Bach Thang Phan, Resistive switching behavior of Ag/TiO2/ITO structure, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VII, 289 (2013).
6. Huynh Tran My Hoa, La Phan Phuong Ha, Le Ha Phuong, Phan Minh Hanh, Tran Quang Trung, The effect of silver nanowires dimension to ammonia adsorption of graphene-silver nanowires hybrid, Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013). Thành phố Thái Nguyên 4-6/11/2013.
7. Nguyễn Đăng Mão, Vũ Tiến Trung, Hà Thúc Huy và Hà Thúc Chí Nhân, Nghiên cứu ảnh hưởng của đất sét biến tính lên tính chất của hỗn hợp polyethylene và tinh bột sắn Việt Nam, Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4-2013.
8. Khuất Thị Khánh Vân, Mai Thanh Tâm, Hà Thúc Chí Nhân và Hà Thúc Huy, Phương pháp mới trong tổng hợp nanocomposzit polyuretan / graphen oxit trên máy đùn hai trục vít, Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4-2013.
9. Mai Thanh Tâm, Lê Phạm Duy Linh, Hà Thúc Chí Nhân và Hà Thúc Huy, Tổng hợp và nghiên cứu tính chất lưu biến của vật liệu compozit polystyren / graphen oxit, Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4-2013.
10. Nguyễn Đăng Mão, Trần Duy Thành, Hà Thúc Chí Nhân, Nghiên cứu hình thái và tính chất của hỗn hợp polystyrene và tinh bột được biến tính bằng axít benzoic, Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 16, Số T4-2013, tr.51-56.
11. Phùng Hải Thiên Ân, Đặng Tấn Tài, Ảnh hưởng của phụ gia lên tính chất co ngót của nhựa UP và tính chất cơ lý của đá hoa cương nhân tạo, Tạp chí Phát triển KH&CN, tập 14 số T4-2013.

2012
1. Nguyễn Đăng Mão, Trần Duy Thành, Hà Thúc Chí Nhân, Hà Thúc Huy, Tổng hợp vật liệu composite thân thiện môi trường cao su/ tinh bột sử dụng trợ tương hợp cao su epoxy hóa, Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG TP.HCM, tập 15, số T3_2012, P.23-36.
2. Nguyễn Đăng Mão, Trần Duy Thành, Hà Thúc Chí Nhân, Hà Thúc Huy, Nghiên cứu và chế tạo vật liệu thân thiện môi trường trên nền nhựa Polyethylene/tinh bột, ứng dụng trong công nghiệp bao bì, Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, vol T10_2012, tr.68-72
3. Hoàng Thị Đông Quỳ, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Huỳnh Trâm Anh, Phụ gia chống cháy phi halogen ứng dụng vào các loại vật liệu polyme chống cháy trên cơ sở polyeste không no, Tạp chí phát triển KHCN, Việt Nam, 2012; tập 15; tr. 73-78.
4. B. T. Phan and J. Lee, Effects of Surface States on Electrical Properties of Cr-doped SrTiO3 Thin Films, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VI, 501 (2012).
5. Dang Vinh Quang, Tran Tuan, Dinh Son Thach, Phan Bach Thang, Fabricated ZnO:Cu Thin Films by The Sol - Gel Method, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VI, 313 (2012).


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây