Báo cáo tại hội nghị Khoa học

Thứ hai - 22/10/2018 16:02

TT

Tên bài viết

Nơi đăng

Tên tác giả

 1.  

Synthesis of ZnO nanowire on Ti/glass substrates by D.C magnetron sputter deposition 

Hội nghị Quang học, quang phổ toàn quốc lần thứ 7, 11/2012, TPHCM.

Đinh Thị Mộng Cầm, Nguyễn Hoàng Thảo Linh, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Chí Thắng, Nguyễn Thị Kiều Ngân

 1.  

Morphologies and photoluminescence properties of ZnO nanostructure fabricated by two – step process

Hội nghị Quang học, quang phổ toàn quốc lần thứ 7, 11/2012, TPHCM.

Đinh Thị Mộng Cầm, Trần Ngô Bảo Ngọc, Vũ Đức Lân, Phạm Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thanh Bình,

 1.  

Ảnh hưởng của lớp mầm lên hình thái cấu trúc và tính chất phát quang của các thanh nano ZnO

Hội nghị khoa học lần thứ 8, 11/2012, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Đinh Thị Mộng Cầm, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Nguyễn Nhật Minh, Vũ Đức Lân,

 1.  

Ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp lên định hướng ưu tiên, độ chống ăn mòn và độ cứng của màng TiN được tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron phản ứng

Hội nghị khoa học lần thứ 8, 11/2012, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Vũ Đức Lân, Nguyễn Trịnh Hoàng Minh, Lưu Kiến Quốc, Đinh Thị Mộng Cầm,

 1.  

Synthetic study of ZnO nanoparticles embedded in triethanol amine using a wet chemical method.

2012 International Conference on Green Technology, September 29th, 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam

Nguyen Van Hien, Tran Quynh, Pham Hai Dinh, Pham Tan Thi, Dinh Son Thach,

 1.  

Nghiên cứu tổng hợp hạt nano ZnO bọc triethanol amine bằng phương pháp hóa học ướt

Hội nghị Quang hoc, Quang phổ toàn quốc lần 7 năm 2012

Nguyễn Văn Hiền, Trần Quỳnh, Phạm Hải Định, Phạm Tấn Thi, Đinh Sơn Thạch

 1.  

Chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc một chiều bằng phương pháp thủy nhiệt

Hội nghị khoa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần thứ VII 11/2012

Phạm Văn Việt

 1.  

Khảo sát hiệu ứng photovoltaic của màng ZnO:Ga trên đế Si loại P

Hội nghị khoa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần thứ VII 11/2012

Cao Thị Mỹ Dung, Nguyễn Tiến Dũng

 1.  

Synthesis of nanoparticle Fe2O3/SiO2

Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN lần VIII, tháng 11/2012.

Ta Thi Kieu Hanh, Nguyen Thi Hong Nhung and Phan Bach Thang

 1.  

The effect of the seed layer on [222]-preferential crystalline orientation of transparent  conducting ITO thin  film prepared by magnetron sputtering

Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN lần VIII, tháng 11/2012.

Tran Cao Vinh, Pham Duy Phong, Ta Thi Kieu Hanh, Cao Thi My Dung, Phan Bach Thang, Vo Thi Kim Loan, Hoang Van Dung

 1.  

Preparation of ZNO thin films on glass as transparent electrodes for high temperature applications

Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN lần VIII, tháng 11/2012.

Pham Duy Phong, Cao Thi My Dung, Nguyen Huu Truong, Ta Thi Kieu Hanh, Tran Cao Vinh, Vu Thi Diu

 1.  

Bottom electrode controlled electrical conduction and resistance switching in amorphous TiO2 thin films applied random access memory

6th International workshop on Advanced Materials and Nanotechnology IWAMSN 2012, 30/10-2/11/2012

Kim Ngoc Pham, Trung Do Nguyen, Thi Kieu Hanh Ta, Duy Phong Pham, Van Hieu Le, Bach Thang Phan

 1.  

Resistance switching behavior in amorphous TiO2 thin films

Hội nghị Quang học - Quang phổ Toàn quốc lần thứ 7, 26-29/11/2012

Kim Ngoc Pham, Trung Do Nguyen, Thi Kieu Hanh Ta, Duy Phong, Pham, Van Hieu Le, Bach Thang Phan

 1.  

Tổng Hợp Graphene Từ Graphite Oxide Với Sự Hỗ Trợ Của Tác Nhân Non-Ion

Hội Nghị Khoa Học và Công Nghệ lẩn thứ 14 Đại Học Bách Khoa TPHCM, 2015

Nguyễn Tường Vy, Huỳnh Lập Trung, Hà Thúc Chí Nhân, Hà Thúc Huy

 1.  

Effect Of Nanosilica From Rice Husk On The Growth Enhancement Of Chili Plant

Proceeding of The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11 – 14, Noverber 2015, Vung tau, Vietnam

Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Hiến, Pham Dinh Dung, Le Si Ngoc.

 1.  

Synthesis Of Gelatin Stabilized Gold Nanoparticles With Seed Particles Enlargement By Gamma Co-60 Irradiation

Proceeding of The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11 – 14, Noverber 2015, Vung tau, Vietnam

Nguyễn Ngọc Duy, Đoàn Thị Thu Thảo, Hoàng Thị Đông Qùy, Nguyễn Quốc Hiến.

 1.  

Influence Of Chitosan Binder on The Adhesion Of Silver Nanoparticles on Cotton Fabric And Evaluation Of Antibacterial Activity

Proceeding of The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11 – 14, Noverber 2015, Vung tau, Vietnam

Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Văn Phú, Hoàng Thị Đông Qùy, Huỳnh Thị Hồng Vân.

 1.  

Synthesis copolymer by controlled / ”living” radical polymerization for montmorrillonite modification

The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11 – 14, Noverber 2015, Vung tau, Vietnam.

Nguyen Huu Vinh, To thi Thien Trang, Nguyen Thai Ngoc Uyen.

 1.  

Nghiên cứu khảo sát tính chất của vật liệu polyuretan xốp gia cường sợi tre

Hội Nghị Khoa Học và Công Nghệ lẩn thứ 14/2015 Đại Học Bách Khoa TPHCM

Đỗ Thị Vi Vi, Đỗ Thị Nhi, Trần Quang Hợp, Diệp Thị Mỹ Hạnh

 1.  

Preparation of chitosan-coated magnetite nanoparticles

Hội Nghị Khoa Học và Công Nghệ lẩn thứ 14 Đại Học Bách Khoa TPHCM, 2015

Nguyen Bao Ngoc, Nguyen thi Cam Giang, Cao thi Kim Ngan, Hoang Thi Dong Quy, Nguyen Thai Ngoc Uyen

 1.  

Synthesis and activity of galactose oxidase enzyme immobilized ZnO nanorods electrode

La Phan Phuong Ha, Tran Thi Ly Huong, Pham Hung, Tran Quang Trung

SPMS 2015 – TP HCM

 1.  

Nghiên cứu chuyển pha cấu trúc của tio2 bằng phương pháp metadynamics

Nguyễn Hữu Luân, Vũ Hoàng Nam, Lê Văn Hiếu, Cao Minh Thì

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ 9 - SPMS2015   tp. Hồ Chí Minh

 1.  

Tính toán ab initio cho silicene trên đế si(111) đã hấp phụ hợp kim

Nguyễn Tiến Dũng, Lê Minh Hưng, Vũ Hoàng Nam, Lê Văn Hiếu, Cao Minh Thì

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ 9 - SPMS2015   tp. Hồ Chí Minh

 1.  

Photocatalytic activity of Silver nanoparticles on TiO2 nanotubes synthesized by photoreduction method

Pham Van Viet, Le Ngoc Anh, Le Van Hieu and Cao Minh Thi

Proceedings of The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA2015), 437 - 441, 2015.

 1.  

Annealing effects on resistive switching characteristics of CrOx thin films

Kim Ngoc Pham, Trung Do Nguyen, Bang Tam Thi Dao, Thi Kieu Hanh Ta, Cao Vinh Tran and Bach Thang Phan

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về Công nghệ Nano và Ứng dụng, IWNA2015

 1.  

Synthesis and Applications of Organo Phosphorus Flame Retardants.

The 2nd HCMU- IAMS Workshop on Energy Materials and Nanotechnology, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam.

DongQuy Hoang, Thu Hien Nguyen, Huy Lam Pham, Thuy Linh Pham, JinhWan Kim.

 1.  

Flame retardancy and thermal property of unsaturated polyester materials containing triphenyl phosphate and aluminium trihydroxide.

International Symposium on Pure & Applied Chemistry, 2017, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyen Thi Thu Hien, Hoang Thi Dong Quy.

 1.  

Tổng Hợp Nanosilica Từ Vỏ Trấu Và Đánh Giá Khả Năng Kháng Bệnh Thán Thư Trên Cây Ớt Dưới Sự Hiện Diện Của Nanosilica.

Hội nghị khoa học lần thứ 10, 2016, Trường ĐHKHTN-ĐHQG TP HCM.

Nguyễn Ngọc Thủy, Hoàng Thị Đông Quỳ, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Hiến.

 1.  

Tổng Hợp Và Khảo Sát Tính Chất Của Vàng Nano Ổn Định Trong Dung Dịch Dextran Bằng Phương Pháp Chiếu Xạ Gamma Co-60.

Hội nghị khoa học lần thứ 10, 2016, Trường ĐHKHTN-ĐHQG TP HCM.

Đoàn Thị Thu Thảo, Hoàng Thị Đông Quỳ, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Hiến.

 1.  

Vai Trò Của Vật Liệu Graphene Trong Chế Tạo Vật Liệu Composite Sợi Thực Vật Trên Nền Nhựa Polymethylmethacrylate Và Vi Sợi Cellulose Tách Từ Cây Dừa Nước Việt Nam.

Hội nghị khoa học lần thứ 10, 2016, Trường ĐHKHTN-ĐHQG TP HCM.

Nguyễn Tường Vy, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Quang Minh.

 1.  

Trùng hợp copolymer khối bằng phương pháp trùng hợp gốc bền nitroxide.

Hội nghị khoa học lần thứ 10, 2016, Trường ĐHKHTN-ĐHQG TP HCM.

Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Thu Trang, Vũ Năng An, Nguyễn Thái Ngọc Uyên.

 1.  

Tổng hợp copolymer khối giữa styrene và maleic anhydride để biến tính khoáng sét.

Hội nghị khoa học lần thứ 10, 2016, Trường ĐHKHTN-ĐHQG TP HCM.

Trần Thị Ngọc Mai, Vũ Tiến Trung, Nguyễn Thái Ngọc Uyên.

 1.  

Preparation of nanofilms from alginate and pectin by layer-by-layer method.

International conference sustainable agriculture and environment. Dec. 2016, Nong Lam University

Ngoc-Uyen Nguyen-Thai, Mai Tran thi Ngoc.

 1.  

Nước uống chức năng từ rong mơ Sargassum Polycyztum.

Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc khu vực phía Nam lần thứ 4, 2016,Tp HCM.

Trần thị Ngọc Mai, Nguyễn Thái Ngọc Uyên.

 1.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn tinh bột khác nhau lên tính chất hỗn hợp nhựa thân thiện môi trường trên cơ cở Polyethylene/tinh bột.

Hội nghị khoa học lần thứ 10, 2016, Trường ĐHKHTN-ĐHQG TP HCM.

Vũ Tiến Trung, Hà Thúc Chí Nhân.

 1.  

Tổng hợp copolymer khối giữa styrene và maleic anhydride để biến tính khoáng sét.

Hội nghị khoa học lần thứ 10, 2016, Trường ĐHKHTN-ĐHQG TP HCM.

Trần Thị Ngọc Mai, Vũ Tiến Trung, Nguyễn Thái Ngọc Uyên.

 1.  

Chế tạo và khảo sát tinh chất của vi sợi cellulose cấu trúc tinh thể từ cây dừa nước.

Hội nghị khoa học lần thứ 10, 2016, Trường ĐHKHTN-ĐHQG TP HCM.

Vũ Năng An, Nguyễn Tường Vy, Lê Văn Hiếu.

 1.  

Mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất của màng điện cực polymer dùng cho pin nhiên liệu sử dụng các phương pháp phân tích hạt nhân

Hội nghị khoa học lần X Trường ĐHKHTN, 11/11/2016, (Oral).

Trần Duy Tập, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Trân

 1.  

Microstructures of graft-type polymer electrolyte membrane for fuel cell application,

The 2nd HCMUS – IAMS Workshop on                                                            Energy Materials and Nanotechnology, University of Science Vietnam National University (VNUHCM) HoChiMinh, Vietnam, 13/12/2016, (Oral).

Tran Duy Tap, Nguyen Chanh Thi, Phan Trong Thanh, Nguyen Van Vinh, Vu Thi Thuy Dung, Do Duy Khiem, Luu Anh Tuyen, Nguyen Tien Cuong, Vu Nguyen Khoi

 1.  

Mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất của màng điện cực polymer dùng cho pin nhiên liệu sử dụng các phương pháp phân tích hạt nhân

Hội nghị chuyên ngành
Vật lý hạt nhân, Vật lý năng lượng cao và Các vấn đề liên quan NHEP 2016, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 5/11/2016, (Oral).

Trần Duy Tập, Lưu Anh Tuyên, Đỗ Duy Khiêm, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Quốc Hiến, Vũ Thị Thùy Dung

 1.  

Study of free volume holes in grafted-type polymer electrolyte membranes for fuel cell application using positron annihilation lifetime spectroscopy,

International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2016, University of Science, Vietnam National University Ha Noi, Vietnam, 5/11/2016, (Oral).

Tran Duy Tap, Nguyen Hoang Anh, Nguyen Van Vinh, Nguyen Tien Cuong, Vu Nguyen Khoi, Luu Anh Tuyen, Do Duy Khiem

 1.  

Hierarchical structural analysis of graft-type polymer electrolyte membrane for fuel cell application using quantum beams

The Third International Workshop on Nano Materials for energy conversion, University of Science Vietnam National University (VNUHCM) HoChiMinh, Vietnam, 03-06/05/2017 (Oral).

Tran Duy Tap, Do Duy Khiem, Luu Anh Tuyen, La Ly Nguyen, Phan Trong Phuc, Nguyen Quoc Hien, Nguyen Tien Cuong

 1.  

Cảm biến galactose trên nền vật liệu ZnO

Hội nghị khoa học lần X Trường ĐHKHTN, 11/11/2016, (Oral).

La Phan Phương Hạ, Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Quang Trung

 1.  

The immobilizied ZnO rods/rods with galactose oxidase for galactose
biosensor

Hội nghị quang học quang phổ toàn quốc, Ninh Bình, Việt Nam, 2016 (Poster).

La Phan Phương Ha, Nguyen Van Nam, Ho Le Quyen, Tran Quang Trung

 1.  

Nghiên cứu chế tạo chuyển tiếp dị thể n-Cu2O/p-Cu2S trên nền đế đồng

Hội nghị khoa học lần X Trường ĐHKHTN, 11/11/2016, (poster).

Ngô Hải Đăng, Nguyễn Mạnh Tân

 1.  

The formation of Cu nanoparticles - incorporated TiO2 nanotubes synthesized by photo-reduction method

Hội nghị Quang học – Quang phổ toàn quốc lần thứ 9, Ninh Bình, Việt Nam, năm 2016, (Oral).

Pham Van Viet, Yong Soo Kim, Cao Minh Thi and Le Van Hieu

 1.  

Khả năng phân hủy xanh Methylene của vật liệu nano Cu2O/nano TiO2 dạng ống

Hội nghị khoa học lần X Trường ĐHKHTN, 11/11/2016, (Oral).

Phạm Văn Việt

 1.  

Chế tạo keo diệt khuẩn dựa trên nền vật liệu nano TiO2 dạng ống và Ag/nano TiO2 dạng ống

Hội nghị khoa học lần X Trường ĐHKHTN, 11/11/2016, (Poster).

Phạm Văn Việt, Nguyễn Chánh Trung, Lê Văn Hiếu và Cao Minh Thì

 1.  

Tính toán first-principles cho sự hydrogen hóa các khuyết acceptor trong SnO2 pha tạp Li

Hội nghị khoa học lần X Trường ĐHKHTN, 11/11/2016, (Oral).

Vũ Hoàng Nam

 1.  

Synthesis of natural nano-material and its application;

The 2nd International Workshop on Energy Materials and Nanotechnology, University of Science,
VNU-HCM, Việt Nam.

Ha Thuc Chi Nhan, Huy Ha Thuc;

 1.  

Radiation synthesis and characterization of chitosanstabilized gold nanoparticles and catalytic activity study;

Hội Nghị Khoa Học
lần thứ 10 được tổ chức ở trường Đại Học Khoa Học Tự
Nhiên, Tp HCM, ViệtNam.

Võ Nguyễn Đăng Khoa, Hà Thúc Chí Nhân;

 1.  

The effect of different sources of starch on mixed nature
of environment friendly plastics based on PE/starch;

Hội Nghị
Khoa Học lần thứ 10 được tổ chức ở trường Đại Học Khoa
Học Tự Nhiên, Tp HCM, ViệtNam.

Vũ Tiến Trung, Ha Thuc Chi Nhan

 1.  

Chế tạo và khảo sát đặc tính phát quang của vật liệu dạng khối SiO2-SnO2 đồng pha tạp ion đất hiếm Er3+ và Yb3+

Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc SPMS- Huế

Cao Thị Mỹ Dung, Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Vân Quỳnh, Trần Thị Thanh Vân

 1.  

Synthesis of silver nanoparticles loaded on nanocellulose using piper betle and its antibacterial activity.

The 1st International Workshop on Advanced Science & Technology: Materials Science and Engineering, VNIWAST2017, 2017, Tp. HCM

Vu Nang An, Ha Thuc Chi Nhan, Le Van Hieu

 1.  

Antimicrobial silver nanoparticles loaded on nanocellulose extracted from sugarcane bagasse

6th International Workshop on
Nanotechnology and Application, Phan Thiet, Vietnam, November 8-11, 2017

Vu Nang An, Nguyen Linh Dan, Ha Thuc Chi Nhan, Le Van Hieu

 1.  

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng kích thích tăng trưởng của oligochitosan trên cây ớt (Capsicum frutescens L.)

Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 10 (SPMS2017), 690-693.
ISBN: 978-604-95-0326-9

Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Quốc Hiến, Hoàng Thị Đông Quỳ

 1.  

Tổng hợp và tính chất vật liệu Plasterboard từ PET phế thải và tro bay

Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 10 (SPMS2017), 639-642.
ISBN: 978-604-95-0326-9

Phùng Hải Thiên Ân, Hoàng Thị Đông Quỳ

 1.  

Preparation of magnetic hydrogel by in-situ coprecipitation process.

Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc, SPMS, 2017, Huế

Ngoc Uyen Nguyen-Thai, Chi Nhan Ha Thuc, Thi Vi Vi Do, Nang An Vu, Tien Trung Vu, Thi Ngoc Mai Tran

 1.  

Extraction and characterization of cellulose nanocrystals from Vietnamese Nypa Fruticans trees

Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc, SPMS, 2017, Huế

Vu Nang An, Ha Thuc Chi Nhan, Le Van Hieu

 1.  

Preparation of bio-nanocomposite membrane for methylene blue adsorption.

Hội nghị KHCN “Công nghệ hoá học, vật liệu và môi trường vì sự Phát triển bền vững, 2018, Quy Nhơn

Nguyen Thai Ngoc Uyen, Nguyen Thi Nhan, Do Thi Vi Vi, Ha Thuc Chi Nhan

 1.  

Hygrothermal properties of bio-insulation building materials based on bamboo fibers and bio-glues

Lecture Notes in Civil Engineering, Book Chapter in Proceeding of 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages -Structures, CIGOS 2017, Vietnam

Nguyen Dang Mao, Anne-Cecile, Diep thi My Hanh, Ha Thuc Chi Nhan, Monika Woloszyn

 1.  

Effect of Vietnamese Bambusa Stenostachyum Fiber on The Properties of PP/Bamboo Fiber-Organoclay Composite

Hội nghị các nhà khoa học trẻ lần thứ IV – Hanoi.

Do Thi Vi Vi, Nguyen Thai Ngoc Uyen, Anne-Cécile Grillet, Ha Thuc Huy, Chi Nhan Ha Thuc

63.

Surface-enhanced Raman scattering (SERS) performance on salbutamol detection of colloidal multi shaped silver nanoparticles

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, Quy Nhơn, Bình Định

Phạm Ngọc Bảo Trí, Trần Quốc Vinh, Đặng Vinh Quang, Trần Công Khánh
64. Tổng hợp liệu nano cấu trúc ZnO/ZnO ứng dụng trong cảm biến sinh học HN Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 11 tại Qui Nhơn La Phan Phương Hạ
65. Visible-light-induced activation of peroxymonosulfate over silver/zinc oxide heterojuction for oxidative degradation of p-nitrophenol, (Invited Speaker) 11th Vietnam National Conference of Solid Physics and Materials Science (SPMS2019) Pham Van Viet*, Truong Kim Thao, Nguyen Quoc Thang, Cao Minh Thi
66. Optimization of triangular silver nanoparticle
synthesis by photo-irradiation assistant
11th Vietnam National Conference of Solid Physics and Materials Science (SPMS2019) Nguyen Thi Hong Nhung, Nguyen Truong Tho, Nguyen Thanh Dat, Cao Minh Thi and Pham Van Viet*
 
67. Investigation on Photocatalytic Removal of NO under Visible Light over Cr Doped ZnO Nanoparticles (Orak presentation) 2019 KOREA-VIETNAM Science & Engineering Symposium at CNU
“Towards the World of Future Innovation Technology”
Son Ngoc Nguyen, Thao Kim Truong, Sheng-Jie You, Ya-Fen Wang, Thi Minh Cao, Viet
Van Pham*
68. Hierarchical structures in graft-type polymer electrolyte membranes for fuel cell vehicles using ultra small angle x-ray scattering method Proceedings of the 7th International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2019), 06th-09th November 2019, Phan Thiet, Vietnam, pp. 453-456. Tran Duy Tap*, La Ly
Nguyen, Nguyen Nhat Kim Ngan,

Tran Thanh Danh, Tran Mai Kieu,
Dang Van Hoa, Lam Hoang Hao,
Huynh Truc Phuong, Le Quang
Luan, Tran Thanh Hien, Hoang Thi
Lan, Tran Hoang Long, Nguyen Thi Hoai My, Phan Thi Quynh Nga

 
69. The effection of electron density fluctuation on the microstructures of polymer electrolyte membranes for fuel cell application Proceedings of the 7th International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2019), 06th-09th November 2019, Phan Thiet, Vietnam, pp. 257-260. La Ly Nguyen, Lam Hoang Hao, Le
Viet Hai, Nguyen Tien Cuong,
Huynh Truc Phuong, Tran Duy Tap

 
70. Graft-type polymer electrolyte membranes: relative humidity dependence of  electrochemical and mechanical properties for fuel cell vehicles Proceedings of the 6th Academic conference on natural science for young scientists, master and PhD students from asean countries (CASEAN - 6), 23-26 October 2019, Thai Nguyen, Vietnam, pp. 281-285.
ISBN: 978-604-913-714-3
Tran Duy Tap, Nguyen Nhat
Kim Ngan, La Ly Nguyen, Huynh
Truc Phuong, Tran Thanh Danh,
Tran Mai Kieu, Dang Van Hoa,
Lam Hoan Hao, Phan Thi Quynh
Nga, Hoang Thi Lan, Tran Hoang
Long, Nguyen Thi Hoai My, Tran
Thanh Hien
71. Gly37Leu mutation reduces toxicity of amyloid beta 42 through enhanced the β-turn and β-hairpin structure at C-terminal. Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 11 (SPMS-2019).
Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định, 2-4 tháng 11 năm 2019, báo cáo oral
Tran Thi Minh Thu, Ly Anh Tu, and Mai Suan Li.
72. Aggregation rate of amyloid beta peptide is controlled by beta-content in monomeric state. Institute for Computational Science and Technology (ICST), HCM city, Viet Nam. July 2019, oral.
 
Tran Thi Minh Thu, Nguyen Truong Co, Ly Anh Tu and Mai Suan Li,
73. Tính chất đảo điện trở của linh kiện Ag/PVA:ZnO/FTO Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 11 (SPMS-2019).
Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định, 2-4 tháng 11 năm 2019
Kỷ yếu hội nghị
Báo cáo poster
Đoàn Thị Tú Uyên, Nguyễn Hùng Hải, Tạ Thị Kiều Hạnh, Phạm Kim Ngọc
74. Hiệu ứng đảo điện trở thuận nghịch của vật liệu lai hoá ôxit graphene và chitosan Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 11 (SPMS-2019).
Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định, 2-4 tháng 11 năm 2019
Báo cáo poster
Trần Kim Mỹ, Đỗ Đình Phúc, Vũ Hoàng Nam, Tạ Thị Kiều Hạnh, Phan Bách Thắng, Phạm Kim Ngọc
75. Nghiên cứu cơ chế đảo điện trở của cấu trúc Ag/PVA:ZnO/FTO bằng thực nghiệm và tính toán lý thuyết Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 11 (SPMS-2019).
Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định, 2-4 tháng 11 năm 2019
Báo cáo Oral
Nguyễn Hùng Hải, Đoàn Thị Tú Uyên, Vũ Hoàng Nam, Mai Ngọc Xuân Đạt, Tạ Thị Kiều Hạnh, Phan Bách Thắng, Phạm Kim Ngọc
76. The Enhancement of Visible Absorption of ZnO Nanorods on PatternedSubstrates IWMS 2019, HCM Tống Thị Mỹ Hoa,
Nguyễn Vân Cát Hạ,
Lại Thị Ngọc Huyền, Trần Công Khánh, Phan Bách Thắng,

Đặng Vinh Quang
77. Multi-modification of ZnO NRs for
Optoelectronic
Devices
Hội nghị VLCR và KHVL toàn quốc lần thứ XI, Qui Nhơn Nguyễn Vân Cát Hạ, Nguyễn Hữu Khoa, Huỳnh Hưng Quang, Phạm Hoàng Anh, Đinh Tấn Muôn,
 Lượng Hoài Nhân, Phan Bách Thắng, Trần Công Khánh, Đặng Vinh Quang
78. Enhanced photocatalytic
activity using near visible
light of ZnO nanorods by
doping with Mn2+ ions
IWNA 2019, Phan Thiết Nguyễn Hữu Khoa, Đinh Tấn Muôn, Hà Ngọc Trường, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh,
Phan Bách Thắng, Đặng Vinh Quang
79. Enhanced the Visible-light-Driven Photoelectrochemical Water Splitting Based on Multimodification of ZnO Nanorod The 9th BENJAMITRA Network National & International Conference
Economics and Social Development for entering Digital Economy, Thái Lan
Van Cat Ha Nguyen, Khoa Huu Nguyen, Bach Thang Phan, Vinh Quang Dang
80. Ảnh hưởng của nồng độ tạp chất lên sự phát quang màu xanh và đỏ của vật liệu phát quang nayf4:er/yb Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Cao Thị Mỹ Dung, Trần Thị Thanh Vân
81. Preparation and characterization of hydroxyapatite nanoparticles by sol-gel method Joint 5th Int’l Symposium on Frontiers in Materials Science & 3rd Int’l Symposium on Nano-materials, Technology and Applications, (FMS - NANOMATA 2019), November 10-12, 2019, Da Nang, Vietnam Dau Tran Anh Nguyet*, Vu Duc Lan, Huynh Nguyen Thanh Luan
82. chế tạo và khảo sát khả năng hấp phụ của nano fe3o4, fe3o4/diatomite hướng đến ứng dụng xử lý nước thải Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Đậu Trần Ánh Nguyệt*, Cao Thị Mỹ Dung, Trần Thị Thanh Vân,
 
83. Cảm biến quang học có độ nhạy cao xác định hàm lượng kim loại nặng (cu, pn, cd, mn…) trong nước uống, nước ô nhiễm Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Nhu Hoa Thi Tran, Hanh Kieu Thi Ta, Vien Thi Tran, Nguyen Thi Than , Heongkyu Ju, Bach Thang Phan
84. Optical fibers-introduction and applications in fiber lasers Applications of nuclear spectroscopies and related techniques to materials science, Center for Nuclear Techniques, Ho Chi Minh City, Vietnam Tran Thi Nhu Hoa
85. Tổng hợp hạt nano ô xít sắt với lớp vỏ silica hữu cơ Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Tạ Thị Kiều Hạnh, Mai Ngọc Xuân Đạt, Nguyễn Hữu Phú, Đoàn Lê Hoàng Tân, Kotaro Matsumoto, Fuyuhiko Tamanoi, Phan Bách Thắng
86. Hiệu ứng đảo điện trở thuận nghịch của vật liệu lai hóa
ôxít graphene và chitosan
Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Trần Kim Mỹ, Đỗ Đình Phúc, Vũ Hoàng Nam, Tạ Thị Kiều Hạnh,
Phan Bách Thắng, Phạm Kim Ngọc
87. Nghiên cứu cơ chế đảo điện trở của cấu trúc
Ag/Pva:ZnO/FtO bằng thực nghiệm và tính toán lý thuyết
Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Nguyễn Hùng Hải, Đoàn Thị Tú Uyên, Vũ Hoàng Nam, Mai Ngọc Xuân
Đạt, Tạ Thị Kiều Hạnh, Phan Bách Thắng, Phạm Kim Ngọc
88. Ảnh hưởng của của quá trình xử lý nhiệt lên tính chất nhiệt điện của vật liệu khối ZnO Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Lại Thị Hoa, Phạm Thanh Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trương2, Hoàng Văn
Dũng, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Phạm Kim Ngọc, Dương
Anh Tuấn5, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng, Hoàng Dũng
89. Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết lên các đặc trưng cấu
trúc của vật liệu delafossite CuCr0.95Mg0.05O2
Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Hoàng Văn Dũng, Phạm Thanh Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Trương,
Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư,
Dương Anh Tuấn, Hoàng Dũng, Trần Cao Vinh và Phan Bách Thắng
90. Cải thiện hệ số công suất nhiệt điện bằng cách đồng pha
tạp al và ga dựa trên vật liệu nền ô-xít kẽm
Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Nguyễn Hữu Trương, Phạm Thanh Tuấn Anh, Hoàng Văn Dũng, Lại Thị
Hoa, Phạm Kim Ngọc, Tạ Thị Kiều Hạnh, Lê Nguyễn Bảo Thư, Lê Văn
Ngọc, Hoàng Dũng, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng
91. Vật liệu nano phân hủy sinh học trong dẫn truyền thuốc trên mô hình trứng gà. Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Mai Ngọc Xuân Đạt, Đoàn Lê Hoàng Tân, Tạ Thị Kiều Hạnh, Kotaro
Matsumoto, Phan Bách Thắng, Fuyuhiko Tamanoi
92. Đặc trưng photodiode của cấu trúc in/p-SnO2:n/n-Si/in ảnh
hưởng bởi phần trăm n pha tạp
Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Đặng Hữu Phúc, Lê Văn Hiếu, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lê Trấn
93. Tổng hợp compozit Cuo - Zno/ nano tinh thể cellulose
bằng phương pháp thủy nhiệt nhằm ứng dụng trong việc
xử lý methylene blue
Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 11 (SPMS 2019), Tp. Quy Nhơn 11/2019 Vũ Năng An, Huỳnh Thị Mỹ Dung, Hà Thúc Chí Nhân, Lê Văn Hiếu
94. Glycol giải PET phế thải trong điều kiện vi sóng và tổng hợp vật liệu PU chống cháy sử dụng phụ gia chống cháy thân thiện môi trường phi-halogen Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, Quy Nhơn Phạm Thị Chi, Nguyễn Minh Tiến, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Anh Quân,  Nguyễn Ngọc Thủy, Phạm Huy Lâm, Nguyễn Hà Tuyết Minh, Hoàng Thị Đông Quỳ, Hoàng Ngọc Cường
95. Tổng hợp và khảo sát tính chất kháng nấm của vật liệu lai oligochitosan/nanosilica Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, Quy Nhơn Nguyễn Ngọc Thủy, Huỳnh Ngọc Minh Thư, Trần Nhật Thông, Nguyễn Anh Thư, Phan Tấn Phát, Hoàng Thị Đông Quỳ
96. Tổng hợp compozit CuO – ZnO/ nano tinh thể cellulose bằng phương pháp thủy nhiệt nhằm ứng dụng trong việc xử lý methylene blue. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019, Quy Nhơn Vũ Năng An, Huỳnh Thị Mỹ Dung, Hà Thúc Chí Nhân, Lê Văn Hiếu
97. A Facile Preparation of Cellulose /Zinc Oxide Nanocomposites for Enhancing Photocatalytic Activity. The 7th international workshop on
nanotechnology and application (IWNA 2019), Phan Thiết
Vũ Năng An, Hà Thúc Chí Nhân, Lê Văn Hiếu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây