Chương trình đào tạo chuyên ngành Vật liệu Nano và Màng mỏng

Thứ hai - 24/09/2018 16:48
                                                  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
                                     CHUYÊN NGÀNH  VẬT LIỆU MÀNG MỎNG
STT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN SỐ TC Số tiết Loại học phần
LT TH BT
1 KVL336 Khoa học bề mặt chất rắn 2 22,5   X BB
2 KVL332 Vật lý màng mỏng 3 37,5   X BB
3 KVL206 Khuyết tật hóa học trong vật liệu 2 22,5   X BB
4 KVL340 Vật liệu tính toán 2 30   X BB
5 KVL341 Công nghệ micro và nano điện tử 3 37,5   X BB
6 KVL342 Biến tính bề mặt vật liệu 2 22,5   X BB
7 KVL343 Vật liệu lưu trữ và chuyển hoá năng lượng 2 30   X BB
8 KVL344 Vật liệu cách âm – cách nhiệt – cơ học 2 30   X BB
9 KVL345 Pin nhiên liệu 2 30   X BB
10 KVL346 Vật liệu và cảm biến khí 2 30   X BB
11 KVL347 Vật liệu quang xúc tác 2 30   X BB
12 KVL348 Vật liệu và linh kiện lưu trữ dữ liệu 2 30   X BB
13 KVL315 Thực tập tổng hợp và phân tích vật liệu chuyên ngành 1 2   60   BB
14 KVL316 Thực tập tổng hợp và phân tích vật liệu chuyên ngành 2 2   60   BB
TỔNG     30

 
 

                                   KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP
STT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN SỐ TC SỐ TIẾT Loại học phần
LT TH BT
A KVL399 Khóa luận tốt nghiệp 10   300   BB
B   Sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 10        
B.1 KVL397 Seminar tốt nghiệp 4   120   BB
B.2 KVL383 Seminar chuyên đề 3 45 X   BB
B.3 KVL280 Hệ thống quản lí chất lượng (QMS) 3 37,5   X BB
TỔNG CỘNG 10        
 Tags: đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây