Chương trình đào tạo

Thứ hai - 24/09/2018 16:48

Presentation1

Presentation1
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

 VẬT LIỆU MÀNG MỎNG

 
STT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN SỐ TC Số tiết  
Lý thuyết Thực hành Bài tập Loại học phần
1 KVL336 Khoa học bề mặt chất rắn 2 22,5   X BB
2 KVL332 Vật lý màng mỏng 3 37,5   X BB
3 KVL206 Khuyết tật hóa học trong vật liệu 2 22,5   X BB
4 KVL340 Vật liệu tính toán 2 30   X BB
5 KVL341 Công nghệ micro và nano điện tử 3 37,5   X BB
6 KVL342 Biến tính bề mặt vật liệu 2 22,5   X BB
7 KVL343 Vật liệu lưu trữ và chuyển hoá năng lượng 2 30   X BB
8 KVL344 Vật liệu cách âm – cách nhiệt – cơ học 2 30   X BB
9 KVL345 Pin nhiên liệu 2 30   X BB
10 KVL346 Vật liệu và cảm biến khí 2 30   X BB
11 KVL347 Vật liệu quang xúc tác 2 30   X BB
12 KVL348 Vật liệu và linh kiện lưu trữ dữ liệu 2 30   X BB
13 KVL315 Thực tập tổng hợp và phân tích vật liệu chuyên ngành 1 2   60   BB
14 KVL316 Thực tập tổng hợp và phân tích vật liệu chuyên ngành 2 2   60   BB
TỔNG CỘNG     30   
 
 

 

Kiến thức tốt nghiệp: 10 tín chỉ

STT MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN SỐ TC SỐ TIẾT Loại học phần
Lý thuyết Thực hành Bài tập
A KVL399 Khóa luận tốt nghiệp 10   300   BB
B   Sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp          
B.1 KVL397 Seminar tốt nghiệp 4   120   BB
B.2 KVL383 Seminar chuyên đề 3 45 X   BB
B.3 KVL280 Hệ thống quản lí chất lượng (QMS) 3 37,5   X BB
TỔNG CỘNG  10        

                               


 
 Tags: đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây